Hur bliva medlem?

Gör såhär om du är intresserad av att bli medlem

Enligt Klubbens stadgar skall en person som vill bli medlem ansöka därom genom att fylla i medlemsansökningsblanketten och ha två klubbmedlemmars förordande på densamma. Eftersom alla inte känner två medlemmar som kan förorda medlemsansökan är det möjligt för intresserade att deltaga i alla klubbens begivenheter (höst- och vårmötet undantaget) trots att man ännu inte är medlem och på detta sätt bekanta sig med klubben och dess medlemmar och samtidigt få två medlemmars förordande. Medlemsavgiften är för tillfället 35 euro per år.

För mera information ring Tuija Laurén 044 206 4703 eller sänd mejl till klubben@svenskaklubben.eu

 

Ladda medlemsansökan här