Svenska Klubben i Tammerfors

Utdrag ur Klubbens stadgar

1 § Hemort och uppgift

Svenska Klubben i Tammerfors r.f. har sin hemort i Tammerfors stad. Dess uppgift är: (1) att verka för kulturell, ekonomisk och politisk upplysning; (2) att utgöra en sammanhållande länk för den svensktalande befolkningen i Tammerfors med omnejd; (3) att genom upprätthållandet av en klubblokal bereda sina medlemmar tillfälle till sammankomster och sällskapligt umgänge.

2 § Språk

Klubbens officiella språk är svenska.

3 § Medlemskap

Klubbens medlemmar kan vara: års-, äldre, ständiga eller månadsmedlemmar. Därjämte kan klubben inkalla hedersmedlemmar.

5 § Vinnande av medlemskap

Person, som önskar bliva års- eller äldre medlem i klubben, anmäler därom skriftligt till klubbens direktion. Till anmälan bör fogas rekommendation av tvenne klubbmedlemmar. Ansökan anslås för en tid av minst en vecka å intimationstavlan. Under denna tid har sökanden rätt att besöka klubben och klubbens medlemmar äro i tillfälle att hos direktionen göra anmärkningar mot ansökan. Inval av sökanden förrättas därefter vid direktionssammanträde och fordras för inval att direktionsbeslutet är enhälligt och att vid dess fattande minst fyra direktionsmedlemmar är närvarande.

+++++++++

Bakgrund

Svenska Klubben i Tammerfors grundades år 1884 under namnet ”Tammerfors Konversationsklubb”, medan den 1940 fick det nuvarande namnet ”Svenska Klubben i Tammerfors r.f.”. Klubblokalen fanns länge på Pirkankatu, där det nuvarande huvudbiblioteket Metso i Tammerfors finns i dag, men flyttade 1967 till nuvarande lokaliteter på Otavalankatu 9.

Grundad 1884

Nuvarande utrymmen 300 m2 nyrenoverade 2015

Antal medlemmar 235

Klubbkväll Varje torsdag (undantaget helgdagar och sommarmånader)

I samma utrymmen Nordens Hus, Luckan, Tammerfors Aktuellt och Danmarks konsulat

Tillgänglighet Ypperlig (ramper + hiss),  medlemmarna har egna nycklar

Medlemsavgift 20 euro/ årsmedlem, 5 euro/ ungdomsmedlem

Administration Direktion bestående av 6 medlemmar + funktionärer (ekonom, klubbhövding, klubbintendent och sekreterare)

Medlemskårens beskaffenhet Trevliga och intelligenta människor