Svenska Klubben i Tammerfors

Utdrag ur Klubbens stadgar

1§ Namn, Hemort och Syfte

Svenska Klubben i Tammerfors r.f. har sin hemort i Tammerfors stad. Dess syfte är:

  1. att verka för kulturell, ekonomisk och politisk upplysning;
  2. att utgöra en sammanhållande länk för den svensktalande befolkningen i Tammerfors med omnejd;
  3. att genom upprätthållande av en klubblokal bereda sina medlemmar tillfälle till sammankomster och sällskapligt umgänge.

 

2§ Språk

Klubbens officiella språk är svenska.

 

3§ Medlemskap

Klubbens medlemmar är års- eller ungdomsmedlemmar. Ungdomsmedlen är medlem som inte ännu fyllt 25 år. Dessutom kan klubben inkalla hedersmedlemmar. Års- och ungdomsmedlemmar erlägger årsavgifter, som bestäms av ordinarie höstmötet.

 

4§ Rösträtt

Alla medlemmar har lika rösträtt.

 

5§ Vinnande av medlemskap

Person, som önskar bli medlem i klubben, anmäler därom skriftligt till klubbens styrelse. Ansökan anslås för en tid av minst en vecka på anslagstavlan. Under denna tid har sökanden rätt att besöka klubben och klubbens medlemmar är i tillfälle att hos styrelsen göra anmärkningar mot ansökan. Inval av sökanden förrättas därefter vid styrelsesammanträde och det fordras för inval, att styrelsebeslutet är enhälligt och att vid dess fattande minst fyra styrelsemedlemmar är närvarande. Nyvald årsmedlem erlägger en inskrivningsavgift, vars storlek för ett år framåt bestäms vid ordinarie höstmötet. Person, som varit medlem, men på egen begäran skilt sig från klubben, kan återvinna medlemskap genom anmälan till styrelsen.

 

+++++++++

Bakgrund

Svenska Klubben i Tammerfors grundades år 1884 under namnet ”Tammerfors Konversationsklubb”, medan den 1940 fick det nuvarande namnet ”Svenska Klubben i Tammerfors r.f.”. Klubblokalen låg länge på Pirkankatu där Metso, det nuvarande huvudbiblioteket i Tammerfors finns i dag, men flyttade 1967 till nuvarande lokaliteter på Otavalankatu 9.

Grundad 1884

Nuvarande utrymmen 300 m2 renoverade 2015

Antal medlemmar 230

Klubbkväll Varje torsdag (undantaget helgdagar och sommarmånader)

I samma utrymmen Nordens Hus, Luckan, Tammerfors Aktuellt och Danmarks konsulat

Tillgänglighet Hiss, ramper, handikapptoalett. Medlemmarna har egna nycklar

Medlemsavgift 35 euro/ årsmedlem, 5 euro/ ungdomsmedlem

Administration Styrelse bestående av 6 medlemmar + funktionärer (ekonom, klubbhövding, klubbintendent och sekreterare)

Medlemskårens beskaffenhet Trevliga och intelligenta människor