Klubbens uppgifter är att verka för:

  • att utgöra en sammanhållande länk för den svensktalande befolkningen i Tammerfors med omnejd
  • att genom upprätthållandet av en klubblokal bereda sina medlemmar tillfälle till sammankomster och sällskapligt umgänge;
  • kulturell, ekonomisk och politisk upplysning.

Ovannämnda syfte genomför Klubben i klubblokalen som befinner sig i centrum av staden på Otavalankatu 9. I samma lokaliteter fungerar också Nordens Hus-Pohjolan Talo, Tammerfors Aktuellt, Danmarks konsulat och Luckan i Tammerfors.  Medlemmarna har tillträde till klubblokalen medelst egen nyckel. I klubblokalen finns tillgång till finlandssvenska och nordiska dagstidningar, bibliotek, bokbytarhylla och biljardbord, allt till medlemmarnas förfogande 24/7. Det ordnas program på Klubben nästan dagligen och närmare information om programmen finns att läsa på www.tfors.fi som är en samlingssida för svenskspråkigt program i Tammerfors. Bli gärna medlem, Klubben är till för Dig.

STORA SALEN

92 m2

Stora salen kommer med fullständig AV utrustning. Via HDMI kan man koppla till iPad/iPhone, dator. Laptop står till förfogande.

Läs mer

BILJARDUTRYMME

För medlemmar

Ett “kajsa”-bord står till medlemmarnas förfogande.

Läs mer

KONFERENSRUM

21 m2

Mötesutrymme med projektor och tuschtavla, utrymme för 12 personer. Vid behov för flere personer.

Läs mer