Klubbens direktion on funktionärer

Direktionen

Börje Lassfolk, ordförande  /  (0500 660 572)  /  borje.lassfolk@gmail.com
Henrik Hisinger, vice ordförande  /  (050 552 1740)  /  henrik.hisinger@kolumbus.fi
Ulla Stenman, direktionsmedlem  /  (050 556 7686)  /  ullastenman1@outlook.com
Timo Forss, direktionsmedlem  /  (050 434 4634)  /  timo.forss@elisanet.fi
Petteri Kaleva, direktionsmedlem  /  (050 516 1856)  /  kaleva.petteri@gmail.com
Ronny Holmqvist, direktionsmedlem  /  (050 549 9449)  /  ronny.holmqvist@elisanet.fi

 

Klubbfuntionärer

Rikard Bjurström, ekonom  /  (040 520 0963)  /  rikard.bjurstrom@nebsails.fi
Tuija Laurén, klubbhövding  /  (044 206 4703)  /  tuija.lauren@luckan.fi
Kaj Palenius, klubbintendent  /  (040 703 9571)  /  kpalenius@yahoo.com
Sören Riis, sekreterare  /  (040 876 7202)  /  sri.cph@gmail.com

 

Postadress

Kansliet
Svenska Klubben i Tammerfors r.f.
Otavalankatu 9
33100 TAMMERFORS
FINLAND
Tel. 044 206 4703 (Tuija Laurén, klubbhövding)

E-post: klubben@svenskaklubben.eu
Bankkonto: FI58 6601 0010 0089 28 (Ålandsbanken)

Medlemsansökan

Ladda medlemsansökan här