21 m2 utrymme med projektor och tuschtavla

Utrymme för 12 personer.
Vid behov för flere personer.