Ett “kajsa”-bord står till medlemmarnas förfogande.